Avaries de calderes de gasoil

Reparem i mantenim calderes de gasoil de totes les marques, treballem amb recanvis originals.

    Visita de reparació 

                 47€ + Iva

  • Fins a 1 hora 
  • Desplaçament ( 1 per avaria)
  • Pressupost reparació

   Treballs de reparació

     A partir de la 1º hora

  • 32€  hora - Mà d'obra 
  • 15 € hora - Desplaçament