Abonament Anual:


130,48€ + IVA anual

 • Revisió i neteja cremador
 • Neteja caldera
 • Neteja filtres gasoil
 • Comprovació components 
 • Anàlisi combustió
 • Mà d'obra i desplçament dies feiners 

Manteniment sense contracte (de setembre a maig):

90 + IVA

 • Revisió i neteja cremador
 • Neteja caldera
 • Neteja filtres gasoil
 • Comprovació components
 • Anàlisi combustió

Manteniment sense contracte (de maig a setembre):

70€ + IVA

 • Revisió i neteja cremador
 • Neteja caldera
 • Neteja filtres gasoil
 • Comprovació components
 • Anàlisi combustió